Home Home Mensen die aan deze kant van het bed slapen, zijn chagrijniger, blijkt uit onderzoek

Mensen die aan deze kant van het bed slapen, zijn chagrijniger, blijkt uit onderzoek

De vraag lijkt eenvoudig: slaap je aan de rechterkant of aan de linkerkant van het bed? Maar volgens een recent onderzoek kan deze ogenschijnlijk onschuldige keuze invloed hebben op je humeur. Het onderzoek suggereert namelijk dat mensen die aan de rechterkant van het bed slapen chagrijniger kunnen zijn dan hun partners aan de linkerkant. Het delen van een bed en samen slapen is een alledaagse realiteit voor veel koppels. Elke nacht worden ze geconfronteerd met uitdagingen zoals snurken, ruimtegebrek en een eindeloze strijd om de dekens. Ondanks deze obstakels is een goede nachtrust van essentieel belang en moet altijd het doel zijn.

Dit onderzoek richt zich specifiek op de invloed van de zijde van het bed waarop we slapen en hoe dit onze stemming kan beïnvloeden. Het beantwoordt niet zozeer de vraag of koppels goed slapen, maar eerder of de keuze van slaapzijde verband houdt met het vaker opstaan met het verkeerde been, chagrijnigheid en of dit verschilt tussen partners. Slaap jij aan de rechterkant?

Als dat het geval is, ben je zeker niet de enige! In een artikel van CountryLiving wordt melding gemaakt van een studie uitgevoerd door Premier Inn, waarbij gekeken werd naar de relatie tussen persoonlijkheid en de gekozen slaapzijde. Onderzoekers hebben 3000 volwassenen geïnterviewd en opvallende verschillen gevonden tussen mensen die aan de linkerkant of rechterkant slapen.

Lees snel verder op de volgende pagina.